Umělý trávník

Umělý trávník představuje velice populární alternativu povrchu vhodnou zejména na tenisové kurty, školní hřiště a na fotbalová hřiště. Tento povrch je možno bez nadsázky označit jako celoroční.

MULTIFUNKCE

 

Image

FOTBAL

 

Image

ŘEZ POVRCHEM

POHLED SHORA

ŘEZ POVRCHEM

POHLED SHORA

MULTIFUNKČNÍ TRÁVNÍK
Výška vlasu 15-25 mm. Zásyp se provádí křemičitým pískem. Je vyroben z fibrilované pásky s vysokou hustotou vláken. Tento typ trávníku je vhodný pro - Volejbal, fotbal, tenis a nohejbal.
FOTBALOVÝ TRÁVNÍK
Výška vlasu 40-60 mm. Zásyp se provádí pryžovým SBR granulátem. 
Tento typ trávníku je vhodný pro - Fotbal a nohejbal.

Popis umělého trávníku

Základním materiálem pro výrobu je polypropylen (PP), nebo polyetylen (PE). Z těchto polyolefinů se vyrábí fibrilovaná páska, nebo monofilament. Výroba probíhá na extruzní lince, kde se tekutá směs vede přes kontinuální filtraci a pomocí dávkovacího čerpadla je vytlačována vytlačovací hlavou. 

Vytlačovací hlava má buď tvar ploché štěrbiny a výsledkem je folie, která se dále kontinuálně podélně řeže na jednotlivé pásky - fibrilovaná páska, nebo je vytlačovací hlava kruhová s množstvím profilovaných otvorů a výsledkem je jednotlivé vlákno - monofilament.

Umělý trávník je vyráběn technologií všívání (tufting) s následným zatřením rubové strany latexem. Všívání je proces, kdy se do primární podkladové textilie na všívacím stroji všívá fibrilovaná páska, nebo monofilamenty, které se všívají podle požadovaných parametrů.  

Fibrilovaná páska, nebo monofilament z PE, nebo PP tvoří vlas. Obvykle se umělý trávník vyrábí v barvě zelené a červenohnědé. Další používané barvy jsou: bílá, žlutá a modrá, které se používají pro sportovní aplikace umělého trávníku - hrací lajny. Mohou být všity přímo u výrobce, nebo se osazují až na místě instalace. Lajny jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako hrací povrch.

K ukotvení vlasů se provádí zátěr styren-butadienovým latexem, který je nanášen na spodní (rubovou) část umělého trávníku. Umělý trávník je perforován drenážními otvory, které zajišťují propustnost vody v dostatečné míře. Při instalaci bývá vyplněn vsypem dle technické specifikace konstrukce umělého trávníku.

Příprava podloží

Před samotnou pokládkou musí být sejmuta vrstva ornice do hloubky 30 cm.

Instalace umělého trávníku

Před pokládkou musí být zbaven ostrých hran (např.: kamenů, kořenů atd.) - čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný setetický dojem. Vrchní podkladní vrstva z jemnozrného kameniva velikosti zrna 0,5-2 mm výšky 20-30 mm se musí zválcovat, nebo udusat vibrační deskou. Budování podloží lze realizovat běžně dostupnou mechanizací. Obvod plochy s umělým trávníkem by měl být zakončen betonovými obrubníky, do kterých by měl být tzv. „zakončen“ umělý trávník.

Lepení spojů a vkládání čar

Na rozložené roli lze provádět řezy odlamovacím nožem, nebo velmi ostrým nožem. Řezání se provádí z rubové strany umělého trávníku. Nejprve se role rozmístí po celé ploše. Před lepením se spoje rolí umělého trávníku přeloží zpět pro rozložení podkladového pásu. Pro lepení spojů umělého trávníku se nanáší lepidlo (speciální dvou komponentní pryskyřičné lepidlo na bázi polyuretanu) středem na podkladový pás o šířce 30 cm. Lepidlo se nanáší rovnoměrně na podkladový pás v šířce 20 cm zubovou lištou. Je nutné zabránit tvoření míst s přebytkem lepidla. Umělý trávník se přeloží zpět a lehce se zaválcuje, nebo se jiným způsobem vmáčkne do lepidla. Pro sportovní účely se provádí zásyp křemičitým pískem, EPDM nebo SBR granulátem. Lajny vymezující hrací plochu se vyřezávají dle plánu kladení.

Materiály výplně

Výplň umělého trávníku mimo jiné zajistí nehybnost a stabilitu umělého trávníku. Základními výplněmi jsou: 

  • PÍSKOVÁ VÝPLŇ - Křemičitý písek
  • EPDM, NEBO SBR VÝPLŇ - Gumová výplň

Údržba

Průběžná údržba - provádí správce sportoviště kartáčováním, sběrem odpadu, čištěním okolí a přístup ke hřišti, opravy malých závad

Kartáčování - nejdůležitější je pravidelnost ošetřování jak pro povrchy s pískem, tak i s granulátem. Několik kartáčů v různých úhlech - specifická pro umělý trávník, rotační i pevné stabilní kartáče

Zásyp - udržujeme v rovině a tím i propustnější (kosmetická úprava povrchu)

Jednoroční / profesionální - vysávání, výměna výplně a větší opravy. Při opomenutí denní údržby je roční daleko dražší a musí být dokonalejší. Provádějí ji specializované firmy specializovanou mechanizací.